You are here: Home > Kraje Afryki > Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe to kraj afrykański, jeden z członków Wspólnoty Narodów. Położony jest na południowym wschodzie. Stolicą kraju jest Harare, a językiem urzędowym i równocześnie najczęściej i najchętniej wykorzystywanym jest język angielski. Swego czasu Zimbabwe nosiło nazwę Rodezji. Kraj ten zdominowany jest przez ludność czarnoskórą, której udział w całej populacji ludzkości wynosi blisko dziewięćdziesiąt osiem procent. Ludność rasy białej to zaledwie dwa procent. Prezydentem kraju jest Robert Mugabe, a przewodniczącym parlamentu Lovemore Moyo. Szefem rządu jest natomiast premier Morgan Tsvangirani. Zimbabwe to kraj zajmujący prawie czterysta tysięcy kilometrów kwadratowych, ? co jednocześnie daje mu sześćdziesiąte pierwsze miejsce na świecie. Republika, w której mieszka ludność Zimbabwe sterowana jest na mocy Konstytucji z tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego roku, kilkukrotnie modyfikowana, która zakłada, że szef rządu wraz z całym parlamentem wybierany jest na okres sześciu lat. Władza ustawodawca należy do parlamentu, czyli Izby Zgromadzenia.

Tags:

Leave a Reply