You are here: Home > Kraje Afryki > Uganda

Uganda

Uganda to państwo położone we wschodniej Afryce, konkretniej nad Jeziorem Wiktorii. Graniczy z pięcioma państwami, którymi są: Sudan Południowy, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Tanzania oraz Kenia. Kraj ten jest bardzo słabo rozwinięty, z tego też względu ludność przede wszystkim zajmuje się hodowlą, a także rolnictwem. Ustrój państwa określa republika konstytucyjna. Na czele państwa stoi prezydent, który mianuje premiera. Z kolei parlament tworzy Zgromadzenie Narodowe. Składa się ono z 303 członków. Parite polityczne w Ugandzie nigdy nie miało łatwy, były represjonowane od 1986 roku. Teoretycznie mogły istnieć, jednakże nie były w stanie dotrzeć do odbiorców przez środki masowego przekazu. Uganda jest krajem, który jest jednym z najwyżej położonych państw afrykańskich. Wszystko przez to, że ponad 84% powierzchni kraju znajduje się na północno ? wschodniej części prekambryjskiej Wyżyny Wschodnioafrykańskiej. Oprócz tego w Ugandzie znajduje się kilka, a raczej kilkanaście bowiem 32 obszary chronione. Zajmują one łącznie 8% powierzchni kraju, tak więc dość trochę.

Tags:

Leave a Reply