Somalia

Somalia jest państwem, które znajduje się w północno ? wschodniej części Afryki. Położone jest ono na Półwyspie Somalijskim. Somalia przylega do Oceanu Indyjskiego oraz Zatoki Adeńskiej. Na północnym zachodzie graniczy z Dżibuti, z kolei na zachodzie z Etiopią, a na południu z Kenią. W Somalii od 1991 roku trwa wojna domowa. Aktualnie kraj jest w stanie faktycznego rozpadu, z kolei rząd kontroluje niewielkie skrawki jego terytorium. W 2011 roku Somalia zajęła pierwsze miejsce (szkoda że w takiej kategorii), a było to czwarty raz z rzędu, państw w których się najciężej żyje. Wielokrotnie ogłaszany był tam stan klęski głodowej, ostatnio raz miało to miejsce w lipcu 2011 roku, gdy kraj dotknęły długotrwałe susze, a także plagi szarańczy oraz wspomniana wyżej wojna domowa. W wyniku głodu zmarło już około 12 000 osób. Natomiast szacuje się, że w rejonie tak zwanego ?Rogu Afryki? jest to Etiopia, Somalia oraz Kenia, blisko 12 milionów osób może być zagrożonych głodem.

Tags:

Mauretania

Mauretania to państwo położone w północno ? zachodniej Afryce, konkretniej nad Oceanem Atlantyckim. Z Mauretanią graniczy Senegal, Mali, Algieria oraz Sahara Zachodnia. Znaczną część kraju stanowią pustynne terytoria Sahary. Mauretania jest republiką parlamentarą, której prawo stanowi kombinację prawa islamu oraz francuskiego prawa cywilnego. Konstytucja z 1991 roku określa, że głową państwa jest prezydent, który jest zarazem szefem rządu, a wybierany jest on na okres sześciu lat. Z kolei władza ustawodawcza należy do dwu izbowego parlamentu. Zgromadzenia Narodowego, które liczy 81 deputowanych na okres pięciu lat oraz Senatu, który liczy 56 senatorów wybieranych na okres podobnie jak prezydent ? sześciu lat. Ciekawostką jest, że to po części przez Mauretanię słynny Rajd Dakar został przeniesiony do Ameryki Południowej. Wszystko przez to, że organizatorzy obawiali się ataków terrorystycznych właśni na terenie Mauretanii. Miejmy nadzieję, że ten najsłynniejszy rajd świata jest powróci do swoich korzeni, a mianowicie na Afrykańskie pustynie.

Tags:

Madagaskar

Madagaskar jest państwem położonym na wyspie o takiej samej nazwie, mianowicie Madagaskar. Państwo to jest położone w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo ? wschodnich wybrzeży Afryki. Jest to czwarta co do wielkości wyspa na świecie. Na tej największej afrykańskiej wyspie językiem urzędowym jest francuski oraz malgaski. Stolicą Madagaskaru jest Antananarywa. Na Madagaskarze w dużej mierze przeważa hodowla oraz pasterstwo, jednakże występuje tam również rolnictwo prymitywne, a także plantacje roślin tropikalnych, eksploatacja drewna, zbieractwo, myślistwo, a także rolnictwo śródziemnomorskie. Na Madagaskarze występują dwie strefy roślinne: na północy suche lasy podrównikowe, z kolei w centrum i na południu sawanny. Ciekawostką jest, że w Polsce przez pewien okres czasu, po uzyskaniu niepodległości przez Madagaskar w 1960 roku używano nazwy ?Republika Malgaska?. Pochodziła ona od nazwy mieszkańców tej wyspy, a mianowicie Malgaszów.

Tags:

Gwinea

Gwinea to państwo leżące na kontynencie afrykańskim, a konkretniej w jego zachodniej części nad Oceanem Atlantyckim. Gwinea graniczy z Gwineą Bissau, Senegalem, Mali, Liberią, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Sierra Leone. Ciekawym jest, że Gwinea mimo naprawdę bogatych złóż cennych surowców jest i tak jednym z najuboższych państw świata. Podstawami gospodarki jest tutaj rolnictwo oraz hodowla. Hoduje się tutaj przede wszystkich kawę, ryż, maniok, proso czy banany. Ponadto w Gwinei znajduje się 30% wszystkich światowych złóż boksytów, a kraj jest drugim eksporterem tego surowca. Innymi surowcami, jakie możemy znaleźć na terenach Gwinei są rudy żelaza, tytanu, niklu, a także diamenty oraz złoto, których eksploatacja jest rozwijana. Paradoksem jest, że mimo takich złóż na swoim terenie, państwo to jest bardzo ubogie, jedno z najuboższych na świecie. W Gwinei istnieje niewielki przemysł skórzano-obuwniczy, drzewny oraz spożywczy.

Tags:

Dżibuti

Dżibuti jest małym państwem mieszczącym się we wschodniej Afryce. Konkretniej znajduje się ono nad Zatoką Adeńską oraz cieśniną Bab al-Mandab. Graniczy z trzema krajami, którymi są Etiopia, Erytrea oraz Somalia. Dżibuti w swojej historii miało kilka nazw. Dawnymi nazwami Dżibuti były Somali Francuskie oraz Francuskie Terytorium Afarów i Issów. Jak widać wiele się zmieniło i obecnie państwo nosi nazwę Dżibuti. Dżibuti jest republiką, na czele której stoi prezydent, który wbierany jest na 6-letnią kadencję. Z kolei władzę wykonawczą sprawuje premier oraz rząd, są oni oczywiście powoływani przez prezydenta. Natomiast władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament. Jest to Izba Deputowanych, która składa się z 65 deputowanych, który wybierani są w powszechnych wyborach na okres pięciu lat. Wszystko to według konstytucji z roku 1992. Jednakże powszechnie uważa się iż standardy demokracji nie są spełnianie w tym niewielkim państwie.

Tags:

Uganda

Uganda to państwo położone we wschodniej Afryce, konkretniej nad Jeziorem Wiktorii. Graniczy z pięcioma państwami, którymi są: Sudan Południowy, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Tanzania oraz Kenia. Kraj ten jest bardzo słabo rozwinięty, z tego też względu ludność przede wszystkim zajmuje się hodowlą, a także rolnictwem. Ustrój państwa określa republika konstytucyjna. Na czele państwa stoi prezydent, który mianuje premiera. Z kolei parlament tworzy Zgromadzenie Narodowe. Składa się ono z 303 członków. Parite polityczne w Ugandzie nigdy nie miało łatwy, były represjonowane od 1986 roku. Teoretycznie mogły istnieć, jednakże nie były w stanie dotrzeć do odbiorców przez środki masowego przekazu. Uganda jest krajem, który jest jednym z najwyżej położonych państw afrykańskich. Wszystko przez to, że ponad 84% powierzchni kraju znajduje się na północno ? wschodniej części prekambryjskiej Wyżyny Wschodnioafrykańskiej. Oprócz tego w Ugandzie znajduje się kilka, a raczej kilkanaście bowiem 32 obszary chronione. Zajmują one łącznie 8% powierzchni kraju, tak więc dość trochę.

Tags:

Republika Południowej Afryki

Republika Południowej Afryki, w skrócie RPA jest państwem znajdującym się na samym południu Afryki. Historia RPA jest długa. W 1910 roku utworzone zostało dominium brytyjskie ? Związek Południowej Afryki, który w roku 1961 został przekształcony w republikę. Stąd też dzisiaj mamy Republikę Południowej Afryki. Do lat 1990-1993 w RPA obowiązywał rasistowski system społeczny, który był rządzony przez białą mniejszość, jednakże w 1994 roku, konkretniej od wolnych wyborów w RPA władzę sprawuje czarnoskóra większość ? Afrykańskim Kongres Narodowy. Pomimo niepokojów społecznych, RPA cały czas pozostaje największa gospodarką na kontynencie afrykańskim. Ponadto jest to trzecia gospodarka na półkuli południowej. Ciekawostką jest, że w Republice Południowej Afryki odbyły się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Miało to miejsce stosunkowo niedawno, ponieważ były to mistrzostwa w 2010 roku. Były to pierwsze i jak dotąd jedyne mistrzostwa świata na kontynencie afrykańskim. Kto wie może w przyszłości będzie więcej takich imprez w Afryce?

Tags:

Nigeria

Nigeria, a w zasadzie Republika Federalna Nigerii jest państwem położonym w Afryce Zachodniej, a konkretniej nad Zatoką Gwinejską. Nigeria jest najludniejszym państwem na kontynencie afrykańskim, a zarazem siódmym na świecie. Szacowana liczba ludności Nigerii wynosi około 170 milionów. Z tego też względu blisko jedna piąta mieszkańców czarnego lądu to Nigeryjczycy. Mimo, że 25% Nigeryjczyków mieszka w miastach to zaledwie 24 z nich przekroczyły 100 000 mieszkańców. Nigeria jest bardzo różnorodnym krajem. Z tego też słynie. Różnorodność zwyczajów, języków oraz tradycji pomiędzy blisko 250. grupami etnicznym daje Nigerii bogate urozmaicenie. Nazwa samego państwa pochodzi od rzeki Niger. Nazwa ta pierwszy raz pojawiła się w artykule gazety The Times z 1897 roku. Nigeria ma czterech sąsiadów, a są nimi Benin, Niger, Czad oraz Kamerun. Nigeria jest republiką federalną, na czele której stoi prezydent. Prezydent jest jednocześnie szefem rządu.

Tags:

Kenia

Kenia jest państwem położonym we wschodniej Afryce, a konkretniej nad Oceanem Indyjskim. Kenia graniczy z pięcioma państwami, a są nimi, od północy Somalia, Etiopia oraz Sudan Południowy, od zachodu z Ugandą, z kolei od południa z Tanzanią. Stolicą Kenii jest Nairobi. Kenia jest republiką oraz członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, a niepodległość uzyskała 12 grudnia 1963 roku. Wtedy też została uchwalona konstytucja, która jednakże była wielokrotnie modyfikowana. Ostatni raz miało to miejsce w 2010 roku, było to po referendum konstytucyjnym. Władzę w Kenii sprawuje prezydent, który jest wybierany w powszechnym głosowaniu na 5-letnią kadencję. W Kenii sieć rzeczna jest słabo rozwinięta, głównymi rzekami są Tana i Galana. Z kolei na wschodzie oraz północy występują rzeki okresowe. Natomiast w strefie zapadliskowej występują liczne jeziora. Największym jest Jezioro Turkana, z kolei na zachodzie jezioro Wiktorii, jednakże jego większa część znajduje się na terytorium Tanzanii. Ciekawostką jest, że Kenia jest jednym z piętnastu krajów na świecie przez które przebiega równik.

Tags:

Burkina Faso

Burkina Faso jest państwem leżącym w Afryce Zachodniej, które nie ma dostępu do morza. Dawniej państwo nazywało się Górna Wolta, jednakże w 1984 roku ówczesny prezydent ? Thomas Sankara nadał mu nową nazwę. W językach, które są głównymi językami w kraju oznacza ona kraj prawdziwych ludzi. Kraj ten to dawna kolonia francuska, która uzyskała niepodległość w 1960 roku. Stolicą Burkina Faso jest Wagadugu, przez lokalnych mieszkańców nazywane Ouaga. Niestety w Burkinie Faso jest największy wskaźnik analfabetyzmu na świecie, bowiem wynosi około 72%.  Burkina Faso to w szczególności tereny równinne, jednakże występują tutaj lokalne fałdowania. Przede wszystkim w zachodniej części kraju, gdzie Wyżyna Gwinejska osiąga swój najwyższy szczyt, którym jest Pic de Nakourou. Jest to przy samej granicy z Mali. Z kolei dalej na wschód rozciąga się pasmo Chaine de Banfora, które jest największą atrakcją turystyczną tego kraju, ponieważ występuje tam wiele wodospadów.

Tags: